Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

EXCLUSIEVE FOTOGRAAF

De Fotograaf is, samen met alle vertegenwoordigers, werknemers en/of assistenten, de exclusieve fotograaf die door de Opdrachtgever wordt belast met het maken van een fotoreportage. Familie en vrienden mogen foto’s nemen tijdens een opdracht, op voorwaarde dat ze de Fotograaf niet hinderen en geen foto’s nemen van personen die poseren voor de fotograaf. De opdrachtgever is er zich van bewust dat wanneer Familie en/of vrienden foto's nemen, zij regelmatig hierbij in het beeld van de fotograaf zullen staan. 

ANNULERING

De Opdrachtgever begrijpt dat de Diensten die Philippe Swiggers Photography levert uniek zijn, en dat Philippe Swiggers Photography lang voor de Huwelijksdatum regelingen treft om die Diensten te leveren. Als de Opdrachtgever het Huwelijk annuleert, ondervindt Philippe Swiggers Photography daar schade van, en de omvang van die schade is moeilijk om in te schatten. Onderstaande annuleringsvergoedingen vormen een schadevergoeding voor Philippe Swiggers Photography indien de Opdrachtgever het contract niet naleeft.
De Opdrachtgever moet Philippe Swiggers Photography zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de annulering, schriftelijk op Schillekensberg25, 3460 Bekkevoort of via e-mail. De Opdrachtgever dient een Annuleringsverklaring te ondertekenen die zo snel als redelijkerwijze mogelijk is, terug naar de Fotograaf moet worden gestuurd.
De volgende bepalingen zijn van toepassing indien de Opdrachtgever het Huwelijk annuleert, ongeacht de reden voor de annulering:

Indien de Opdrachtgever het Huwelijk minder dan dertig (30) dagen voor de huwelijksdatum annuleert, dient de Opdrachtgever 100% van het totaal verschuldigde bedrag volgens deze Overeenkomst te betalen, inclusief diensten, producten en vergoedingen. De Fotograaf zal het Voorschot niet terugbetalen.
Indien de Opdrachtgever het Huwelijk minder dan negentig (90) dagen voor de huwelijksdatum annuleert, dient de Opdrachtgever 50% van het totaal verschuldigde bedrag volgens deze Overeenkomst te betalen, inclusief diensten, producten en kosten. De Fotograaf zal het Voorschot niet terugbetalen.
Indien de Opdrachtgever het Huwelijk meer dan negentig (90) dagen voor de huwelijksdatum annuleert of uitstelt, begrijpt de Opdrachtgever dat de Fotograaf het Voorschot niet zal terugbetalen. 

AUTEURSRECHT EN FOTOMATERIAAL

Het auteursrecht van alle foto’s die in het kader van deze Overeenkomst worden gemaakt, berust bij Philippe Swiggers Photography. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de Opdrachtgever worden verleend, blijven voorbehouden aan Philippe Swiggers Photography. Indien de Opdrachtgever en de Fotograaf tot een akkoord komen om de digitale bestanden te kopen, behoudt de Fotograaf zich het recht voor om de originele bestanden te behouden.

PRINT RELEASE EN REPRODUCTIE

De Fotograaf raadt de Opdrachtgever aan om een backup te maken van de Bestanden, op computer, USB-stick of dvd. Bij levering van de Bestanden aanvaardt de Opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de bestanden. De Fotograaf raadt de Opdrachtgever aan om bij ontvangst meteen een backup te maken van de bestanden.

Bij levering van de Bestanden is Philippe Swiggers Photography niet langer verantwoordelijk voor het archiveren van de Bestanden. De Fotograaf zal niettemin trachten de bestanden van de opdrachtgever zo lang als redelijkerwijze mogelijk is beschikbaar te houden.

Bij levering van de Bestanden geeft de Fotograaf de Opdrachtgever de toestemming om de bestanden te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en om de foto’s te reproduceren, tenzij anders overeengekomen in het bewuste contract (cfr. bedrijfsreportages). 

De opdrachtgever zal de foto’s die in het kader van deze overeenkomst werden gemaakt op geen enkele wijze en voor geen enkel doel verkopen, in licentie of sublicentie geven of toestemming geven om ze te verkopen. Bij overtredingen wordt er €200,00 aangerekend per kopie per foto. De Fotograaf geeft de Opdrachtgever de toestemming om afdrukken en albums te maken van de foto’s die in het kader van deze Overeenkomst zijn gemaakt. De Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afdrukken en/of producten die de Opdrachtgever ontvangt van niet-professionele en/of commerciële fotolabs. 

SOCIALE MEDIA

Philippe Swiggers Photography geeft de Opdrachtgever de toestemming om foto’s die in het kader van deze Overeenkomst zijn gemaakt te delen op sociale media. De Opdrachtgever mag foto’s niet wijzigen, bewerken of bijsnijden (behalve het verplichte bijsnijden op sociale media-websites) zonder voorafgaande toestemming van de Fotograaf. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord om bij elke foto de Fotograaf te vermelden door middel van een link naar de website van de fotograaf: www.philippeswiggers.be. Alle foto’s die door de Fotograaf gemaakt worden voor de Opdrachtgever zijn voor persoonlijk gebruik, tenzij beide partijen een afzonderlijke overeenkomst ondertekenen. Foto’s mogen niet gebruikt worden voor zakelijke promotionele doeleinden of op een professioneel platform, tenzij na schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de Opdrachtgever de Fotograaf niet in diskrediet zal brengen, noch zal lasteren of belasteren of zaken zal ondernemen waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat ze de persoonlijke en professionele reputatie van de fotograaf schade berokkenen.

QUITCLAIM

Als fotograaf zijn wij genoodzaakt om reclame te maken van onze diensten om in de markt te kunnen blijven staan t.o.v. de concurrentie. Daartoe heeft Philippe Swiggers Photography het recht en de toestemming om foto’s die gemaakt zijn door de Fotograaf te gebruiken, hergebruiken, publiceren en opnieuw te publiceren, in de momenteel en in de toekomst bekende media, inclusief het internet, en voor alle doeleinden van de Fotograaf, inclusief het portfolio, studiovoorbeelden, zelfpromotie, deelname aan fotowedstrijden of tentoonstellingen, educatieve doeleinden, redactioneel gebruik, kunst en reclame. De Opdrachtgever stemt in met dit gebruik. De fotograaf zorgt ervoor dat alle beelden eerst getoond worden aan de opdrachtgever vooraleer ze verschijnen op externe media. 

BEWERKING

Proefdrukken worden individueel bewerkt om kleur, contrast en/of tint aan te passen, en om te zetten in zwart-wit (indien van toepassing). Mogelijke bewerkingen die de Fotograaf kan doen zijn: miniem en realistisch retoucheren, vlekjes verwijderen, selectief tinten en/of helderheid aanpassen, kleuren verbeteren, enz. Beelden die bewerkt worden voor afdrukken worden gebruikt voor fotoalbums, afdrukken, doeken en vergrotingen. Indien de Opdrachtgever bijkomende bewerkingen wenst (zoals: onderdelen verwijderen, uitvloeien, kleur veranderen, personen op de achtergrond verwijderen, enz.), zullen die bewerkingen in rekening gebracht worden volgens de Standaard Prijslijst.

ARTISTIEKE VRIJHEID

Philippe Swiggers Photography krijgt volledige artistieke vrijheid voor de geposeerde foto’s en gebruikte locaties. Het handelsmerk van Philippe Swiggers Photography is een niet-geposeerde, journalistieke benadering van momenten in realtime. Lange lijsten en vele verzoeken van de Opdrachtgever of genodigden voor geposeerde foto’s beperken de mogelijkheid om foto’s te nemen van spontane momenten. De Opdrachtgever erkent dat de Opdrachtgever voorbeelden heeft gezien van foto’s en begrijpt dat Philippe Swiggers Photography foto’s van dezelfde kwaliteit en in dezelfde stijl zal maken voor de opdracht van de Opdrachtgever.

AFWERKING

De Opdrachtgever mag verwachten dat foto’s voor korte reportages (max. 4 uur) ongeveer 6 weken na de sessie beschikbaar zullen zijn. Foto’s van lange reportages (vanaf 6 uur) zullen ongeveer acht (8) tot twaalf (12) weken na de opdracht beschikbaar zijn. 

VERZENDING EN ADMINISTRATIE

Er worden verzendings- en administratiekosten in rekening gebracht indien de Opdrachtgever proefdrukken, afdrukken, albums, digitale negatieven, enz. niet kan ophalen in de studio van Philippe Swiggers Photography. Items die naar de studio worden verzonden, kunnen opgehaald worden op: Schillekensberg 25, 3460 Bekkevoort. 

ZIEKTE EN LEED

In het onwaarschijnlijke geval dat Philippe Swiggers Photography de Overeenkomst niet kan uitvoeren wegens ziekte, letsel of een ander noodgeval buiten de wil van Philippe Swiggers Photography, zal de verantwoordelijkheid van Philippe Swiggers Photography tegenover de Opdrachtgever beperkt blijven tot het terugbetalen van alle bedragen die de Opdrachtgever in het kader van deze Overeenkomst al had betaald. In een dergelijk geval zal Philippe Swiggers Photography trachten een vervangende fotograaf te regelen, mits goedkeuring van de Opdrachtgever. Ingeval van goedkeuring door de Opdrachtgever, zal het geld dat al aan Philippe Swiggers Photography werd betaald, gebruikt worden om de vervanger te vergoeden. Als Philippe Swiggers Photography geen vervanger kan voorzien, worden alle bedragen die aan Philippe Swiggers Photography betaald zijn, terugbetaald aan de Opdrachtgever, inclusief voorschot, met uitzondering van diensten die al geleverd zijn (portretsessies, enz.).

Inspired?
Let's get in touch